Business Development Manager / Rheolwr Datblygu Busnes

Location
North Wales
Salary
£32,000 pro rata
Posted
06 Jun 2018
Closes
22 Jun 2018
Ref
225470955
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Business Development Manager

Social Enterprise Academy Franchise – Wales

Part time (24 hrs per week) – 6 month fixed term contract (Secondment Opportunity Considered)

£32,000 pro rata

Creating Enterprise is an award winning social enterprise based in Conwy, North Wales.

Due to our rapid growth, an exciting opportunity has arisen for an experienced Business Development Manager to establish a Franchise model of the Social Enterprise Academy for Wales.

The right person will be able to;

 • Produce a comprehensive business plan
 • Identify new business contracts
 • Lead on bids and tenders to deliver the Franchise Model in Wales.
 • Self-motivator
 • Strong writing and presentation skills
 • Excellent negotiation skills
 • Closing and follow up skills
 • Experience of working in the third sector or learning development

Closing date: Friday 22nd June 2018

 

Rheolwr Datblygu Busnes

Masnachfraint Academi Mentrau Cymdeithasol - Cymru

Rhan amser (24 awr yr wythnos) – Contract tymor penodol o 6 mis (Byddwn yn ystyried cyfle Secondiad)

£32,000 pro rata

Mae Creu Menter yn fenter gymdeithasol yng Nghonwy, Gogledd Cymru.

Oherwydd ein twf cyflym, mae cyfle cyffrous wedi codi i Reolwr Datblygu Busnes profiadol i sefydlu model Masnachfraint Academi Mentrau Cymdeithasol Cymru.

Bydd y person mwyaf addas yn gallu;

 • Cynhyrchu cynllun busnes cynhwysfawr
 • Dod o hyd i gontractau busnes newydd
 • Arwain ar geisiadau a thendrau i gyflwyno'r Model Masnachfraint yng Nghymru.
 • Hunan-gymhelliant
 • Sgiliau ysgrifennu a chyflwyno cryf
 • Sgiliau trafod ardderchog
 • Sgiliau cau a dlilyn
 • Profiad o weithio yn y trydydd sector neu ddatblygu dysgu

Dyddiad cau: Dydd Gwener 22fed o Fehefin 2018