Non-Executive Director/Audit and Risk Assurance Committee Member

Recruiter
Estyn
Location
Wales
Salary
Did not disclose
Posted
06 Jun 2018
Closes
25 Jun 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Non-Executive Director/Audit and Risk Assurance Committee Member

As a member of Estyn’s Strategy Board, you will provide a fresh, external perspective to discussions as well as independent constructive challenge. The role of the Non-Executive Director in Estyn is of an advisory nature informing the Board’s reasoning and operation, and:

 • widening the horizons of the Board in determining strategy by bringing to the Board different relevant experiences and backgrounds
 • constructively challenging the policy formulation process
 • supporting and monitoring the performance and progress of management in meeting objectives and goals
 • satisfying themselves that financial information is reliable and that financial controls and systems of risk management are robust.

The successful applicant will need to:

 • demonstrate the knowledge, skills, experience and leadership ability which enable them to think strategically
 • have an understanding of corporate governance and accountability issues
 • possess good communication and interpersonal skills. 

The current expected time commitment is 15 days per annum for the role of Non-Executive Directors / Audit and Risk Assurance Committee Members. Meetings will ordinarily take place in Estyn’s Cardiff office.

Details on how to apply are available from our website 

The closing date for applications is 10:00 am, 25 June 2018.

 

 

 

 

Cyfarwyddwr Anweithredol/Aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Fel aelod o Fwrdd Strategaeth Estyn, byddwch yn cynnig safbwynt allanol a newydd i drafodaethau, yn ogystal â her adeiladol annibynnol. Mae rôl y Cyfarwyddwr Anweithredol yn Estyn yn un ymgynghorol, sy’n llywio rhesymu a gweithrediad y Bwrdd; ac:

 • ehangu gorwelion y Bwrdd wrth bennu strategaeth trwy ddod â gwahanol brofiadau a chefndiroedd perthnasol i’r Bwrdd
 • herio’r broses ffurfio polisi mewn modd adeiladol
 • cefnogi a monitro perfformiad a chynnydd rheolwyr wrth fodloni amcanion a nodau bodloni eu hunain bod gwybodaeth ariannol yn ddibynadwy a bod.

Bydd yn rhaid i’r ymgeiswyr llwyddiannus:

 • ddangos y wybodaeth, y medrau, y profiad a’r gallu i arwain sy’n ei alluogi i feddwl yn strategol
 • meddu ar ddealltwriaeth o faterion llywodraethu corfforaethol ac atebolrwydd
 • meddu ar fedrau cyfathrebu a rhyngbersonol da. 

Yr ymrwymiad amser disgwyliedig presennol yw 15 diwrnod y flwyddyn ar gyfer rôl Cyfarwyddwyr Anweithredol / Aelodau o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg. Cynhelir cyfarfodydd yn swyddfa Estyn yng Nghaerdydd fel rheol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10:00 yb, 25 Mehefin 2018.