PA to the Bishop of Llandaff / Cynorthwyydd Personol Esgob Llandaf

Location
Llandaff, Cardiff
Salary
£23,176 - £26,221
Posted
01 Jun 2018
Closes
18 Jun 2018
Ref
225466470
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Representative Body of The Church In Wales

PA to the Bishop of Llandaff

Salary £23,176 - £26,221

We are seeking an experienced PA with a background of working in a similar position in a high profile organisation.  Based in Llandaff, Cardiff, you will be required to assist in organising and providing comprehensive administrative and secretarial duties associated with this busy, varied and sensitive role, supporting the work of the Bishop and her office.

You will be able to demonstrate excellent organisational and IT skills.  You will be a confident communicator who is able to show absolute discretion in all matters.

Whilst not essential a working knowledge of the Church in Wales and its structure would be an advantage.

Interviews for this post will take place on Tuesday 3rd July 2018.

An application form and further particulars can be found on the Church in Wales website:-

Closing date for receipt of applications is noon Monday 18th June 2018.

 

Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru

Cynorthwyydd Personol Esgob Llandaf

Cyflog £23,176 - £26,221

Rydym yn chwilio am gynorthwyydd personol profiadol â chefndir o weithio mewn swydd debyg mewn sefydliad amlwg. Gan weithio yn Llandaf, Caerdydd, bydd angen i chi roi help llaw i drefnu a chyflawni dyletswyddau gweinyddol ac ysgrifenyddol cynhwysfawr yn y swydd brysur, amrywiol a sensitif hon, gan gefnogi gwaith yr Esgob a’i swyddfa.

Byddwch yn gallu arddangos sgiliau trefnu a TG heb eu hail. Byddwch yn gallu cyfathrebu’n hyderus a thrin pob mater yn gwbl gyfrinachol.

Er nad yw’n hanfodol, byddai gwybodaeth ymarferol am yr Eglwys yng Nghymru a’i strwythur o fantais.

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ddydd Mawrth 3 Gorffennaf 2018.

Mae ffurflen gais a manylion pellach ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Llun 18 Mehefin 2018 am hanner dydd.

More searches like this