Independent Advisors

Location
Wales
Salary
£5,000 per annum
Posted
25 May 2018
Closes
24 Jun 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Independent Advisors to the National Assembly for Wales Commission

Remuneration will be £5,000 per annum (non pensionable).  Commitment is expected to be around 15 days per annum

Closing date: 24 June 2018

For further information please visit our website

We are committed to being a good equal opportunities employer. 

The National Assembly for Wales is the democratically elected body that represents the interests of Wales and its people, makes laws for Wales and holds the Welsh Government to account.

 

Cynghorwyr Annibynnol i Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Telir cydnabyddiaeth o £5,000 y flwyddyn (nad yw’n bensiynadwy). Disgwylir ymrwymiad o tua 15 diwrnod y flwyddyn.

Dyddiad cau: 24 Mehefin 2018

Rydym wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal da.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn llywodraeth Cymru i gyfrif.

More searches like this