Nursery Assistant

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£16,302 per year (£8.45 an hour)
Posted
24 May 2018
Closes
17 Jun 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Nursery Assistant

Do you enjoy working with children?

Do you have a childcare qualification?

Could you contribute to the development of young children?

The Gamfa Wen Nursery, Carmarthen, is looking for a qualified Nursery Assistant to join their friendly team.

Full Time (37 hours per week, 52 weeks per year), Permanent

Benefits include:

 • Salary of £16,302 per year (£8.45 an hour)
 • Holiday entitlement of 28 days per year, 8 bank holidays and 4 specific University closure days
 • USS Pension Scheme

You will need:

 • Level 3 Childcare qualification as recognised by Social Care Wales
 • The ability to speak Welsh
 • Flexibility with the ability to work effectively as part of a team

The post would be subject to a Disclosure & Barring (DBS) Check.

Casual positions are also available.

Further information about the position and an application form can be found on the University's website.

Closing Date: 6th June 2018, 5pm

Vacancy reference: 00765

 

Cynorthwy-ydd Meithrin

A ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant?

A oes gennych gymhwyster gofal plant?

A allech gyfrannu at ddatblygiad plant ifanc?

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Cynorthwy-ydd Meithrin cymwysedig â chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar.

Llawn amser (37 awr yr wythnos, 52 wythnos y flwyddyn), Parhaol

Buddion yn cynnwys:

 • Cyflog o £16,302 y flwyddyn (£8.45 yr awr)
 • Hawl i 28 diwrnod o wyliau y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau
 • Cynllun Pensiwn USS

Bydd angen:

 • Cymhwyster Lefel 3 mewn gofal plant, a gydnabyddir gan ‘Gofal Cymdeithasol Cymru’
 • Y gallu i siarad Cymraeg
 • Hyblygrwydd a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae swyddi achlysurol ar gael hefyd.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Rheolwr y Feithrinfa, Nia Maynard, am sgwrs anffurfiol ar 01267 676645 / nia.maynard@uwtsd.ac.uk

Mae rhagor o wybodaeth am y swydd ynghyd â ffurflen gais ar wefan y Brifysgol: http://www.pcydds.ac.uk/cy/swyddi-gwag/  

Dyddiad Cau: 6 Mehefin 2018, 5yp

Cyfeirnod Swydd: 00765