Appointment of Two Lay Members of Council / Penodi Dau Aelod Lleyg i'r Cyngor

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive
Posted
16 Apr 2018
Closes
10 May 2018
Ref
3423
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cardiff University

Appointment of Two Lay Members of Council

Cardiff University is an ambitious and innovative university with a bold strategic vision, built on a foundation of excellent teaching and research across a broad set of disciplines. Based in a cosmopolitan thriving capital city, we have a footprint not only in Wales, but nationally and internationally. We were the fastest rising amongst the leading research universities of the Russell Group for our performance in the 2014 Research Excellence Framework (REF), climbing 17 places to 5th for quality and 2nd for impact. With annual turnover exceeding £500 million, the University is undergoing a multi-million pound investment programme for which it has successfully raised a £300 million bond.

The Council of the University is seeking to appoint two Lay Members of Council. The Council is keen to recruit members with a variety of skills, and particularly those who bring experience and expertise in property development and education within Wales. Reporting to the Chair of Council, members are collectively responsible for the management of the University and the safeguarding of its mission, vision and values. The ideal candidates will demonstrate significant board level and governance experience, a commitment to higher education and will bring to bear their skills, knowledge and experience in support of our vision and purpose.

For further details, including the role description, person specification and information on how to apply, please click apply and quote reference 3423.

The deadline for applications is midday GMT on 10 May 2018.

Prifysgol Caerdydd

Penodi Dau Aelod Lleyg i'r Cyngor

Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol uchelgeisiol ac arloesol. Mae ganddi weledigaeth feiddgar a strategol sy'n seiliedig ar addysgu ac ymchwil ragorol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau. Fel prifysgol mewn prifddinas gosmopolitaidd a llewyrchus, rydym yn gwneud gwahaniaeth yng Nghymru, yn y DU a'r byd. Ymysg y prifysgolion ymchwil blaenllaw yng Ngrŵp Russell, ni oedd y brifysgol a wnaeth yr argraff fwyaf yn dilyn ein perfformiad yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 drwy godi 17 safle i fod yn 5ed am ansawdd ac 2il am effaith. Gyda throsiant blynyddol o dros £500 miliwn, mae'r Brifysgol yn cynnal rhaglen fuddsoddi gwerth miliynau lawer o bunnoedd, ac mae wedi llwyddo i godi bond o £300 miliwn ar ei chyfer.

Mae Cyngor y Brifysgol am benodi dau Aelod Lleyg i'r Cyngor. Mae’r Cyngor yn awyddus i recriwtio aelodau gydag amrywiaeth o sgiliau, yn enwedig y rhai sydd â phrofiad ac arbenigedd ym maes datblygu eiddo ac addysg yng Nghymru. Gan adrodd yn ôl i Gadeirydd y Cyngor, yr aelodau sy’n gyfrifol ar y cyd am reoli’r Brifysgol a diogelu ei nod, ei gweledigaeth a’i gwerthoedd. Bydd yr ymgeiswyr delfrydol yn meddu ar brofiad helaeth o lywodraethu a byrddau rheoli, ymrwymiad at addysg uwch, ac am ddefnyddio'u sgiliau, eu gwybodaeth a'u profiad i gefnogi ein gweledigaeth a'r diben.

Am fanylion pellach, gan gynnwys disgrifiad o'r rôl, y gofynion a gwybodaeth am sut i wneud cais, cliciwch i wneud cais a dyfynnwch gyfeirnod 3423.

Cyflwynwch eich cais erbyn hanner dydd GMT ar 10 Mai 2018.