Administrator

Location
Llanelli, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£9,600.00
Posted
10 Apr 2018
Closes
25 Apr 2018
Ref
225424561
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Mae Cymdeithas Plant ac Ieuenctid Sir Gâr (CYCA) wedi sicrhau cyllid gan y Gronfa Loteri Fawr, i ddod i rym ar 1 Mehefin 2018.

Bydd y prosiect yn gwella lles a chadernid teuluoedd sy’n dioddef lefel isel o salwch meddwl drwy gyfrwng rhaglen gymorth i deuluoedd, gan weithio gyda rhieni un ogystal â phlant. Bydd yn darpau hyfforddiant achrededig, ynghyd â mentora a chymorth personol.

Mae CYCA am Ienwi 5 swydd newydd:

Gweinyddwr – 20 awr yr wythnos £9,600.00

Mae disgrifiadau llawn I’w gweld yn yr adran swyddi ar ein gwefan.

Dyddiad cau – 25 Ebrill.

Cyfweliadau – 8 Mai.

Bydd y swydd yn cael ei chynnig yn amodol ar ddatgeliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) a geirda priodol, gan gynnwys un gan eich cyflogwr presennol.

CYCA have secured 3 years funding from BIG Lottery to commence on June 1st, 2018.

The project will improve the wellbeing and resilience of families with low level mental ill-health through a family support programme working with both parents and children, providing accredited training and one to one support and mentoring.

CYCA are seeking to employ:

Administrator – 20 hours per week £9,600.00

Full job description on our CYCA website under job vacancies

Closing date 25th April.

Interviews 8st May.

The post will be offered subject to an Enhanced DBS and appropriate references, one being current employer.