Senior Surveyor Operational Estate Portfolio / Uwch-syrf??wr Portffolio

Recruiter
BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
37306.00 - 39177.00 GBP Annual + / GBP37,306 - GBP39,177 y flwyddyn
Posted
02 Mar 2018
Closes
15 Mar 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

37 hours per week

Are you a team player with highly developed inter-personal skills and the ability to work on your own initiative, using a variety of IT systems and proprietary software packages? Do you like a challenge and variety?

At Bridgend County Borough Council, we're transforming the way we manage our property estate. We manage a diverse property portfolio, from schools to industrial estates from care homes to market stalls. We're changing to a Corporate Landlord approach bringing together the different management teams that lead our property, design, hard and soft Facilities Management teams.

We're excited about our future, if you are too, we are looking for an enthusiastic Senior Surveyor Operational Estate Portfolio to join our busy team of professionals.

37 awr yr wythnos

A ydych yn chwaraewr tim gyda sgiliau rhyngbersonol datblygedig iawn ac yn gallu gweithio ar eich menter eich hun, gan ddefnyddio amrywiaeth o systemau TG a phecynnau meddalwedd perchnogol? A ydych yn hoffi her ac amrywiaeth?

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rydym yn trawsnewid y ffordd rydym yn rheoli ein hystad eiddo. Rydym yn rheoli portffolio eiddo amrywiol, o ysgolion i ystadau diwydiannol ac o gartrefi gofal i stondinau marchnad. Rydym yn newid i ddull Landlord Corfforaethol gan ddwyn ynghyd y timau rheoli gwahanol sy'n arwain ein timau Rheoli Cyfleusterau eiddo, dylunio, caled a meddal.

Rydym yn llawn cyffro ynghylch ein dyfodol, os ydych chi hefyd; rydym yn chwilio am Uwch-syrfewr Portffolio Ystadau Gweithredol brwdfrydig i ymuno a'n tim prysur o weithwyr proffesiynol.