Auditors x 2 / Archwilydd x 2

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£32,900
Posted
01 Mar 2018
Closes
15 Mar 2018
Ref
1.3.2018
Contract Type
Permanent

Auditors x 2

£32,900

Excellent opportunities exist in the Welsh Government’s Internal Audit Service for two qualified auditors, primarily based in our Cardiff office.

You will be an experienced internal auditor, holding an audit qualification such as CIA, PIIA, CMIIA, or equivalent including CCAB.   The starting salary for this post will be £32,900 and attracts the following additional annual audit/accountancy allowance for qualified staff (pending review). 

CIA/PIIA or equivalent - £3,400

CMIIA/ CCAB or equivalent - £5,667

In order to be considered for these posts you will need to complete responses for each of the four competency and three job specific areas.  Please note, although CVs can be issued to support your application we cannot accept CV only applications.

Applications are welcomed from candidates wishing to work on a part time basis.

Closing date: 15.3.2018

Archwilydd x 2

£32,900

Mae cyfleoedd ardderchog yng Ngwasanaeth Archwilio Mewnol Llywodraeth Cymru ar gyfer dau archwilydd cymwys, wedi’u lleoli’n bennaf yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.

Byddwch yn archwilydd mewnol profiadol, eisoes yn meddu ar gymhwyster archwilio fel CIA, PIIA, CMIIA, neu gyfatebol gan gynnwys CCAB. Cyflog cychwynnol y swydd hon fydd £32,900, ac mae hefyd yn denu’r lwfans archwilio/cyfrifyddiaeth blynyddol ychwanegol canlynol ar gyfer staff cymwys (yn dibynnu ar adolygiad).

CIA/PIIA neu gyfatebol - £3,400

CMIIA/ CCAB neu gyfatebol - £5,667

I gael eich ystyried ar gyfer y swyddi hyn, bydd angen i chi gwblhau ymatebion ar gyfer pob un o’r pedwar cymhwysedd a’r tri maes penodol i’r swydd. Sylwch, er bod modd cynnwys CV i ategu’ch cais, nid oes modd i ni dderbyn ceisiadau CV yn unig.

Croesawir ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n dymuno gweithio’n rhan amser.

dyddiad cau: 15.3.2018