Human Resources Manager

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£29,172 - £37,240
Posted
23 Feb 2018
Closes
15 Mar 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Human Resources Manager

National Museum Cardiff

Salary: (Grade F)  £29,172 - £37,240 (pay award pending)

Permanent Contract – Hours: 35 hours a week

The ability to communicate in Welsh or willingness to learn is desirable.

To apply for these roles please visit www.museumwales.ac.uk

Closing Date: 15 March 2018, Before 5pm

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.

Rheolwr Adnoddau Dynol

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Cyflog: (Gradd F) £29,172 - £37,240 (codiad cyflog yn yr arfaeth)

Contract Parhaol - Oriau: 35 awr y wythnos

 Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu yn ddymunol.

Er mwyn ymgeisio am y swyddi yma ewch i www.amgueddfa.cymru.

Dyddiad Cau: 15 Mawrth 2018, cyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.