Human Resources Advisor

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£21,234 – £27,621
Posted
22 Feb 2018
Closes
15 Mar 2018
Sectors
Human Resources
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Human Resources Advisor

National Museum Cardiff

Salary: (Grade D) £21,234 – £27,621 (pay award pending)

Permanent Contract –  Hours: 35 hours a week

The ability to communicate in Welsh or willingness to learn is essential for this role.

Closing Date: 15 March 2018, Before 5pm

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.

Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Cyflog: (Gradd D) £21,234 – £27,621 y flwyddyn (codiad cyflog yn yr arfaeth)

Contract Parhaol -  Oriau: 35 awr y wythnos

 Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 15 Mawrth 2018, cyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

More searches like this