The Open University*

Team Assistant

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£22,214 to £24,983 pro rata
Posted
22 Feb 2018
Closes
08 Mar 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Team Assistant

The Open University in Wales

£22,214 to £24,983 pro rata; Ref: 14487

Based in Cardiff

Part-time 11.1 hours per week – 1.5 days per week

The Open University has been transforming lives since 1969 by opening up higher education to all sections of the community.

As Team Assistant to members of the Open University in Wales’ academic or administrative staff you will work on a team basis with other Team Assistants and will be responsible for dealing with general queries from students and associate lecturers, providing information and advice, carrying out computerised transactions, undertaking a wide range of clerical duties and providing support to academic and academic-related staff in School of Health, Wellbeing and Social Care 

You will need to possess relevant work experience within a large complex organisation coupled with a good standard of general education possessing a minimum qualification of GCSE/GCE O level grade ‘C’ or equivalent (e.g. NVQ level 2, BTEC) in a range of subjects including English and Mathematics.  You will also have excellent communication skills and be IT literate with proven competence in the use of Microsoft Office.

Closing date:  12 noon 8 March 2018

Interview date: 9 April 2018

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

 

Cynorthwy-ydd Tîm

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£22,214 i £24,983 pro rata; Cyf: 14487

Lleolir yng Nghaerdydd

Rhan-amser 11.1 awr yr wythnos – 1.5 diwrnod yr wythnos

Mae’r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 drwy agor addysg uwch i bob rhan o gymdeithas.

Fel Cynorthwy-ydd Tîm i aelodau o staff academaidd a gweinyddol y Brifysgol Agored yng Nghymru, byddwch yn gweithio fel aelod o dîm gyda Chynorthwywyr Tîm eraill a byddwch yn gyfrifol am ddelio gydag ymholiadau cyffredinol gan fyfyrwyr a darlithwyr cyswllt, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor, cynnal trafodion cyfrifiadurol, ymgymryd ag amrywiaeth eang o ddyletswyddau clerigol a darparu cefnogaeth i staff academaidd a staff cysylltiedig yn yr Ysgol Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol.

Byddwch yn meddu ar brofiad gwaith perthnasol mewn sefydliad mawr a chymhleth ynghyd â safon dda o addysg gyffredinol ac yn meddu ar gymwysterau TGAU/TAG Lefel O gradd ‘C’ neu gyfatebol (e.e. CGC lefel 2, BTEC) mewn amrywiaeth o bynciau yn cynnwys Saesneg a Mathemateg. Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ardderchog a sgiliau TG, ynghyd â meistrolaeth o Microsoft Office.

Dyddiad cau:  Hanner dydd, 8 Mawrth 2018

Dyddiad cyfweliad: 9 Ebrill 2018

Nid oes galw i ymgeiswyr blaenorol ail-ymgeisio

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned.

More searches like this