Housekeeper

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£8.54/hour
Posted
13 Feb 2018
Closes
02 Mar 2018
Sectors
Domestic
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Housekeeper

Representative Body of the Church in Wales

Salary £8.54/hour

St. Padarn’s Institute, Cardiff

2 posts available

1x 9hrs/week for 52 weeks/year (7.00am to 10.00am)

1 x 9hrs/week for 34 weeks/year (St Padarn’s Term Time) (1pm to 4pm)

St. Padarn’s Institute wishes to recruit experienced Housekeepers, who will deliver a high standard of cleaning and hygiene services throughout the Centre buildings. The successful candidates will report to the Facilities Manager of the Education Centre and work a minimum of 9hrs/ week. During busier weeks (about 15 weeks of the contract) additional working hours will be required to cover a longer working week. Therefore, the successful candidates would be required to work up to a total of 15 hours during these weeks.

We are looking for individuals with a broad knowledge of cleaning and housekeeping methods and experience of working in a similar setting.

As a Housekeeper, working within a friendly and supportive team you will be playing a vital role in ensuring that students studying and living in our unique Centre have a great experience. 

Closing date for receipt of application forms is noon on Friday 2nd March 2018.

Interviews will be held on Monday 12th March 2018.

 

Swyddogion Cadw Tŷ

Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru

Cyflog £8.54 yr awr

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd

2 swydd ar gael

1 x 9 awr yr wythnos am 52 wythnos y flwyddyn (7.00am i 10.00am)

1 x 9 awr yr wythnos am 34 wythnos y flwyddyn (yn ystod tymor yr Athrofa’n unig) (1pm i 4pm)

Mae Athrofa Padarn Sant yn chwilio am Swyddogion Cadw Tŷ profiadol, a fydd yn darparu safon uchel o wasanaethau glanhau a hylendid yn holl adeiladau’r Ganolfan. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn atebol i Reolwr Cyfleusterau’r Ganolfan Addysg ac yn gweithio o leiaf 9 awr yr wythnos. Yn ystod wythnosau prysurach (tua 15 wythnos o’r contract) bydd gofyn i chi weithio oriau ychwanegol i weithio wythnos waith hirach. Felly, byddai gofyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithio hyd at gyfanswm o 15 awr yn ystod yr wythnosau hynny.

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â gwybodaeth eang am ddulliau glanhau a chadw tŷ a phrofiad o weithio mewn lleoliad tebyg.

Fel Swyddogion Cadw Tŷ, sy’n gweithio mewn tîm cyfeillgar a chefnogol byddwch yn gwneud cyfraniad allweddol at sicrhau bod myfyrwyr sy’n astudio a byw yn ein Canolfan unigryw yn cael profiad ardderchog.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 2 Mawrth 2018 am hanner dydd.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Llun 12 Mawrth 2018.

More searches like this