Catering Assistant

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£8.54/hour
Posted
13 Feb 2018
Closes
02 Mar 2018
Ref
225388916
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Catering Assistant

The Representative Body of the Church in Wales

Salary £8.54/hour

St. Padarn’s Institute, Cardiff

1x 14.5 hrs/week for 36 weeks/year

1 x 17hrs/week for 36 weeks/year

St. Padarn’s Institute is looking to recruit multi-skilled Catering Assistants, who will report to the Catering Supervisor. The successful candidates will be working on a variable shift pattern (i.e. mornings/afternoons/evenings) in an Education Centre setting.  We are looking for individuals with a broad range of general cooking and food preparation and kitchen cleaning skills, previous experience in a similar role with a Level 2 Award in Food Safety.  During busier weeks (about 15 weeks of the contract) additional working hours will be required to cover a longer working week. Therefore the successful candidates would be required to work up to a total of 25 hours during these weeks.

As a Catering Assistant, working within a friendly and supportive team you will be playing a vital role in ensuring that students studying and living in our unique Centre have a great experience. 

Closing date for receipt of application forms is noon on Friday 2nd March 2018.

Interviews will be held on Monday 19th March 2018.

 

Cynorthwyydd Arlwyo

Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru

Cyflog £8.54 yr awr

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd

2 swydd ar gael – Yn ystod tymor yr Athrofa’n unig

1x 14.5 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn

1 x 17 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn

Mae Athrofa Padarn Sant yn chwilio am Gynorthwywyr Arlwyo aml-sgiliau, a fydd yn atebol i’r Goruchwyliwr Arlwyo. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar batrwm o shifftiau amrywiol (h.y. bore/prynhawn/min nos) mewn Canolfan Addysg. Rydym yn chwilio am unigolion ag amrywiaeth eang o sgiliau coginio, paratoi bwyd a glanhau cegin sydd â phrofiad blaenorol mewn swydd debyg a Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd. Yn ystod wythnosau prysurach (tua 15 wythnos o’r contract) bydd gofyn i chi weithio oriau ychwanegol a gwneud wythnos waith hirach. Felly, byddai gofyn i’r ymgeiswyr llwyddiannus weithio hyd at gyfanswm o 25 awr yn ystod yr wythnosau hynny.

Fel Cynorthwyydd Arlwyo, sy’n gweithio mewn tîm cyfeillgar a chefnogol byddwch yn gwneud cyfraniad allweddol at sicrhau bod myfyrwyr sy’n astudio a byw yn ein Canolfan unigryw yn cael profiad ardderchog.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Gwener 2 Mawrth 2018 am hanner dydd.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Llun 19 Mawrth 2018.

More searches like this