Policy and Research Analyst / Dadansoddwr Polisi ac Ymchwil

Location
Pencoed, Bridgend
Salary
£24,966 - £30,153
Posted
22 Jan 2018
Closes
19 Feb 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Policy and Research Analyst £24,966 - £30,153

We are seeking to appoint a Policy and Research Analyst on a permanent basis, to join the Ombudsman at his offices in Pencoed, Bridgend.  

Accountable to the Head of Policy and Communications, this exciting new role has been created to help deliver a policy and research service that meets the Ombudsman’s vision and aims.

Successful candidates will have a keen eye for detail, and an ability to communicate complex information with clarity, accuracy and style for a range of audiences. With an interest in Welsh public services and the broader policy landscape, organisational and interpersonal skills are essential.

Starting pay on appointment will depend upon relevant skills and experience.

Shortlisted candidates will be invited to an interview on Monday February 26 or Tuesday 27 February at our offices in Pencoed, where they will be asked to complete exercises relevant to the role of a Policy and Research Analyst.  Applications are welcomed from candidates who are able to conduct the business of the Ombudsman’s office in Welsh.

The Ombudsman is committed to equal opportunities.

The closing date for receipt of applications is midday Friday 9 February 2018

 

Dadansoddwr Polisi ac Ymchwil £24,966 - £30,153

Rydym yn awyddus i benodi Dadansoddwr Polisi ac Ymchwil parhaol i ymuno â’r Ombwdsmon yn ei swyddfeydd ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr. 

Mae’r swydd newydd a chyffroes yma yn atebol i’r Pennaeth Polisi a Chyfathrebu ac wedi cael ei chreu i helpu i ddarparu gwasanaeth polisi ac ymchwil sy’n gwireddu gweledigaeth ac amcanion yr Ombwdsmon.

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus lygad graff. Bydd yn gallu i gyfleu gwybodaeth gymhleth yn eglur, yn gywir ac yn gelfydd ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd. Dylai fod a diddordeb yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru a’r tirwedd polisi yn ehangach. Mae sgiliau rhyngbersonol a sgiliau trefnu yn hanfodol.

Bydd y cyflog cychwynnol yn dibynnu ar brofiad a sgiliau perthnasol.

Bydd ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael eu gwahodd i gyfweliad ddydd Llun 26 Chwefror neu ddydd Mawrth 27 Chwefror yn ein swyddfeydd ym Mhencoed. Yno bydd gofyn iddyn nhw gwblhau ymarferion a fydd yn berthnasol i swydd Dadansoddwr Polisi ac Ymchwil.  Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu cynnal busnes swyddfa’r Ombwdsmon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae’r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd, Dydd Gwener 9 Chwefror 2018.

More searches like this