Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr

Location
Caernarfon
Salary
Pwynt 26 NJC (£23,398)
Posted
05 Jan 2018
Closes
15 Jan 2018
Ref
225363728-01
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr

Rhan Amser

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig fyddai yn rhoi hwb ymarferol i rai sydd angen cefnogaeth a help llaw er mwyn mentro i wirfoddoli am y tro cyntaf.

Graddfa Cyflog: Pwynt 26 NJC (£23,398) pro rata 3 diwrnod yr wythnos
Lleoliad: Caernarfon
Cytundeb: Hyd diwedd Awst 2018
Dyddiad dechrau: Mor fuan ag sydd bosib

Am fanylion pellach, e-bostiwch ni trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.

Dyddiad cau: hanner dydd, 15fed o Ionawr 2018

(This is an advertisement for the post of Supporting Volunteers Officer for which the ability to communicate in Welsh and English is essential)

Rydym yn anelu at fod yn Gyflogydd Cyfle Cyfartal
Elusen gofrestredig: 1068851 Rhif Cwmni: 3420271