Swyddog Datblygu A Mesur Gwerth

Location
Caernarfon
Salary
Pwynt 26 (£23,398)
Posted
05 Jan 2018
Closes
15 Jan 2018
Ref
225363728-01
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Swyddog Datblygu A Mesur Gwerth

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i ddod yn rhan o dîm Mesur Gwerth Cymdeithasol ym Mantell Gwynedd. Pwrpas y swydd yw gweithio gyda grwpiau cymunedol ar draws Gogledd Cymru i roi gwerth ar eu gwasanaethau.

Graddfa Cyflog: Pwynt 26 (£23,398)
Lleoliad: Caernarfon
Oriau: Llawn Amser
Cytundeb: Hyd at 31ain Mai 2020

Am fanylion pellach, e-bostiwch ni trwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.

Dyddiad cau: hanner dydd, 15fed o Ionawr 2018

(This is an advertisement for the post of Social Value Development Officer for which the ability to communicate in Welsh and English is essential)

Rydym yn anelu at fod yn Gyflogydd Cyfle Cyfartal
Elusen gofrestredig: 1068851 Rhif Cwmni: 3420271