Office Administrator

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£21,500 pro-rata
Posted
04 Jan 2018
Closes
19 Jan 2018
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

British Deaf Association (BDA) South Wales is seeking to recruit a part-time Office Administrator for the Access & Inclusion Wales Project funded by the Big Lottery Fund: People and Places.

Office Administrator

Part-time (14 Hours per week)

£21,500 pro-rata (£8,600)

Based in Cardiff, fixed term contract to end November 2020

 

The BDA is a membership organisation currently providing local support to Deaf people through empowerment and advocacy in Scotland, Northern Ireland, Wales and England.  The aim is community advocacy, community empowerment, and the development of local campaigns to ensure that local public service providers carry out BSL Charter pledges. We also campaign towards full equality for Deaf people.

The BDA are looking to recruit an Office Administrator based in Cardiff. Your main responsibility will be to provide comprehensive administration support to the Access & Inclusion Co-ordinator (Advocacy) and the team in South Wales.

The successful candidate will need to be enthusiastic, flexible and proactive. You will also need to have proven organisational Skills and excellent computer skills.

Closing Date:              Friday 19th  January 2018

Interview Date:           Thursday 25th January 2018

For an application pack, please contact Pauline Middlemiss: admin.derby@bda.org.uk 

 

Mae Sefydliad Byddar Prydeinig (BDA) De Cymru am recriwtio Gweinyddwr/wraig Swyddfa rhan amser ar gyfer y Prosiect Mynediad & Cynhwysiad Cymru a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr: Pawb A’i Le.

Gweinyddwr/wraig Swyddfa

Rhan Amser (14 awr yr wythnos)

£21,500 pro-rata (£8,600)

Wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, cytundeb penodedig hyd at ddiwedd

Tachwedd 2020

Mae’r BDA yn sefydliad aelodaeth sydd yn bresennol yn darparu cefnogaeth leol i bobl fyddar trwy ymbweru ac adfocatiaeth yn Yr Alban, Gogledd Iwerddon, Cymru a Lloegr. Y bwriad yw adfocatiaeth gymunedol, ymbweriad cymunedol a datblygiad ymgyrchoedd lleol er mwyn sicrhau bod darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn gweithredu addewidion y Siarter Iaith Arwyddion Prydeinig. Rydym hefyd yn ymgyrchu dros gydraddoldeb llawn i bobl Fyddar.

Mae’r BDA am recriwtio Gweinyddwr/wraig Swyddfa wedi ei lleoli yng Nghaerdydd. Eich prif gyfrifoldeb fydd darparu cefnogaeth weinyddol gynhwysfawr i Gydlynydd Mynediad & Cynhwysiad (Adfocatiaeth) a’r tîm yn Ne Cymru.

Fe fydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus i fod yn frwdfrydig, hyblyg a ragweithiol. Yn ogystal, fe fydd angen profi sgiliau trefnu a sgiliau cyfrifiadurol ardderchog.

Dydddiad cau:             Dydd Gwener, Ionawr 19eg 2018

Dyddiad Cyfweliad:    Dydd Iau, Ionawr 25ain 2018

Am becyn ymgeisio, cysylltwch â Pauline Middlemiss: admin.derby@bda.org.uk 

Description: C:\Users\BDMEW\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\pink-large.jpg