SERVICE MANAGER

Location
Caerphilly, Caerphilly (Caerffili)
Salary
Good Rates of Pay
Posted
17 Oct 2017
Closes
02 Nov 2017
Ref
225319542
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

SERVICE MANAGER, CHILDRENS SERVICES

We have an exciting opportunity to join our Divisional Management Team. We are a supportive team, committed to leading Social Work practice and improving the delivery of quality services.

For further information or a discussion concerning the role please contact Gareth Jenkins, Assistant Director, Childrens Services on 01433 864520.

Closing date: 2nd November 2017

Committed to Equal Opportunities. The Council operates a job share scheme.

RHEOLWR GWASANAETHAU, GWASANAETHAU I BLANT

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno â’n Tîm Rheoli
Rhanbarthol. Rydym yn dîm cefnogol, sy’n ymrwymedig i arwain ymarfer Gwaith Cymdeithasol a Gwella’r darpariaeth o wasanaethau o ansawdd.

Am wybodaeth bellach neu am drafodaeth yn ymwneud â’r rôl, cysylltwch â Gareth Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau i Blant ar 01433 864520.

Dyddiad cau: 2il Tachwedd 2017

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal. Mae’r Cyngor yn gweithredu cynllun rhannu swydd.