Rheolwr Addysg Gyffredinol

Location
LL30 2AF, Llandudno
Salary
Cystadleuol
Posted
12 Oct 2017
Closes
09 Nov 2017
Ref
225314322-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Ysbrydoli llwyddiant drwy ddarparu addysg a hyfforddiant ardderchog. Inspiring success by providing excellent education and training.

Mae gan Grwp Llandrillo Menai swydd wag yn y maes canlynol:

Rheolwr Addysg Gyffredinol
(Lefel ‘A’ a TGAU)

Coleg Meirion Dwyfor
Campysau Pwllheli a Dolgellau

Rydym yn chwilio i benodi unigolyn i lenwi’r swydd allweddol hon. Mae canlyniadau Lefel A Coleg Meirion Dwyfor y gorau o holl golegau Cymru a, gyda chanlyniadau A* - C yn 84% eleni, ymhlith y goreuon drwy’r wlad o’i gymharu â 6ed dosbarth yr ysgolion.

Mae angen person hynod brofiadol yn y maes Addysg Gyffredinol i arwain y ddarpariaeth hon, yn bennaf ar safleoedd Pwllheli a Dolgellau. Chwilir am berson sydd â phrofiad o gyflwyno rhaglenni Lefel A yn llwyddiannus er mwyn cynnal a datblygu ymhellach y safonau rhagorol y mae’r coleg wedi eu cyrraedd dros y blynyddoedd diweddar

Oherwydd ystod helaeth y ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg a gynigir gan y coleg, mae’n hanfodol fod gan y sawl a benodir sgiliau cyfathrebu ardderchog yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Am fanylion pellach a’r dyddiad cau ewch i ewch i’n gwefan gan y botwm “Ymgeisio” ar y dudalen hon.

(This is an advertisement for a General Education Manager at Coleg Meirion Dwyfor for which the ability to communicate in both Welsh and English is essential.)