Aelod Anweithredol o’r Bwrdd

Location
Conwy
Salary
Di dâl - treuliau’n unig
Posted
04 Aug 2017
Closes
14 Aug 2017
Ref
225268673-01
Contact
Sandra Lee
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Aelod Anweithredol o’r Bwrdd

  • Math o Swydd: Cyfarwyddwr Anweithredol
  • Cyflog: Di dâl - treuliau’n unig

Cartrefi Conwy yw’r darparwr tai cymdeithasol mwyaf yn sir Conwy, Gogledd Cymru. Rydym yn parhau i adeiladu ar ein 9 mlynedd lwyddiannus yn masnachu drwy annog twf sefydliadol, amrywio’r gwasanaeth, masnacheiddio a rhaglen datblygu tai gweithredol.

Rydym yn awyddus i benodi aelod Anweithredol o’r Bwrdd i lenwi swydd sy’n codi o ganlyniad i ymddeoliad ym Medi 2017.

I gwrdd â’r uchelgais yn ein cynllun busnes 2016-2020 rydym yn awyddus i glywed gan rai gyda phrofiad o;

  • Reoli busnes Ilwyddiannus cysylltiedig â rheoli tai, adeiladu neu wasanaethau gofal
  • Rhagoriaeth o ran Gwasanaethau i Gwsmeriaid gan gynnwys cyflenwi gwasanaeth ac ymgysylltu â chwsmeriaid

A dealltwriaeth gref mewn perthynas â;

  • Y cyfleoedd a’r bygythiadau a wynebir gan ddarparwyr tai cymdeithasol
  • Cydbwyso atyniad masnachol ag amcanion cymdeithasol
  • Dadansoddiad strategol
  • Rheolaeth rhanddeiliaid
  • Barn annibynnol a Ilywodraethu da
  • Swyddogaethau anweithredol yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol

Am ymholiadau neu i ofyn am ffurflen gais cysylltwch â Sandra Lee - Ysgrifennydd Cwmni drwy e-bost drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.

Dyddiad Cau: Ceisiadau ysgrifenedig ffurfiol i’w derbyn erbyn 14 Awst 2017

More jobs like this