Nursery Assistants (X2)

Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£15,052 – 15,976 pro rata per annum
Posted
04 Aug 2017
Closes
17 Aug 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Nursery Assistants (X2)

Vacancy Reference:   00586

Do you have a childcare qualification?

Do you enjoy working with children?

Could you contribute to the development of young children?

The Gamfa Wen Nursery, Carmarthen, is looking for Nursery Assistants with a childcare qualification to join their friendly team, on a 20 hour a week permanent contract:

You will need:

 • Level 3 childcare qualification / Level 2 working towards Level 3: (NNEB, CACHE level 3, NVQ level 2/3 or equivalent)
 • DBS check
 • The ability to speak Welsh
 • Flexibility with the ability to work effectively as part of a team

Benefits include:

 • Salary of £15,052 – 15,976 pro rata per annum (£7.80 - £8.28 an hour)
 • Generous holiday entitlement of 28 days (pro rata) per annum, 8 days bank holiday and 4 specific University closure days (pro rata)
 • USS Pension Scheme

For further information about the positions and an application form, visit the University's - click apply to be directed

Closing Date: 17 August 2017

 

Cynorthwyydd Meithrin (X2)

Cyfeirnod y Swydd:   00586

A oes gennych gymhwyster gofal plant?

A ydych yn mwynhau gweithio gyda phlant?

A allech gyfrannu at ddatblygiad plant ifanc?

Mae Meithrinfa’r Gamfa Wen, Caerfyrddin, yn chwilio am Gynorthwywyr Meithrin â  chymhwyster gofal plant i ymuno â’u tîm cyfeillgar ar gytundeb parhaol 20 awr yr wythnos

Bydd angen:

 • Cymhwyster gofal plant Lefel 3 / Lefel 2 yn gweithio tuag at Lefel 3: (NNEB/ CACHE Lefel 3/ NVQ Lefel 2/3, neu gyfwerth)
 • Archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)
 • Y gallu i siarad Cymraeg
 • Hyblygrwydd a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm

Buddion yn cynnwys:

 • Cyflog o £15,052 – 15,976 pro rata y flwyddyn (£7.80 - £8.28 yr awr)
 • Gwyliau hael â’r hawl i 28 diwrnod (pro rata) y flwyddyn, 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a 4 diwrnod penodol pan fo’r Brifysgol ar gau (pro rata)
 • Cynllun Pensiwn USS

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Rheolwr y Feithrinfa, Nia Maynard, ar 01267 676645

Dyddiad Cau: 17 Awst 2017