Gweithiwr/Wraig Cefnogol (Wrth Gefn)

Location
Waunfawr, Caernarfon a/neu Penygroes
Salary
£14,040 (£7.20 yr awr) y flwyddyn (pro rata) £61.20 y noson am gysgu fewn
Posted
01 Dec 2016
Closes
21 Dec 2016
Ref
225096735-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfl eoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles yn ogystal â chyfl eoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned. Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigolion blaengar i ymuno â’r Cwmni.

Gweithiwr/Wraig Cefnogol (Wrth Gefn)
Oriau fel bo’r galw
Cyflog: £14,040 (£7.20 yr awr) y flwyddyn (pro rata) £61.20 y noson am gysgu fewn
Lleoliad: Waunfawr, Caernarfon a/neu Penygroes

Anfonwch e-bost atom drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car.
Mae’r penodiadau uchod yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: Dydd Mercher 21 Rhagfyr 2016

(This advertisement is for Support Worker (Residential) Support Worker (Day/Residential), Support Worker (Day/Leisure) and Relief Support Worker posts for which fluency in Welsh and English is essential.)