Uwch Swyddog Technegol

Location
Lampeter, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
£33,943 - £39,324
Posted
28 Nov 2016
Closes
07 Dec 2016
Ref
225094881-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae dau gyfle wedi codi i gyfrannu at waith y Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, trwy ddarparu cymorth technegol lefel uchel a gweithio fel ‘gwasanaeth ymgynghori mewnol’ o fewn y Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau. Bydd angen i ddeiliaid y swyddi fod â sgiliau Technegol profedig ardderchog a sgiliau TG perthnasol, ynghyd â phrofiad o baratoi dogfennaeth tendrau ffurfiol, a gweinyddu tendrau a chontractau.

Uwch Swyddog Technegol
Cyfeirnod y Swydd: 00490
Cyflog: £33,943 - £39,324

Am fwy o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol gan y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Dyddiad cau: 7 Rhagfyr, 2016.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant