Business Support Manager / Rheolwr Cymorth Busnes

Location
Barry
Salary
£39,660 - £43,387 p.a.         
Posted
24 Nov 2016
Closes
08 Dec 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Business Support Manager / Rheolwr Cymorth Busnes

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: V-CP-LT004

Gradd /Grade K, SCP 45 - 49  £39,660 - £43,387 p.a.           

Location/ Lleoliad: Barry/ Y Barri

Closing Date/ Dyddiad cau: 08.12.16 17:00

Further Information

Days / Hours of Work/ Diwrnodau / Oriau Gwaith

37hrs / Monday to Friday/ 37 awr / Dydd Llun i ddydd Gwener

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o’r swydd

Experienced and motivated manager to provide operational and strategic leadership of the Vale of Glamorgan’s Intake and Assessment Team and the Long Term Care Service.

Rheolwr profiadol brwdfrydig i roi arweiniad gweithredol a strategol i Dîm Derbyn ac Asesu Bro Morgannwg a’r Gwasanaeth Gofal Tymor Hir.

DBS Check Required/ Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced/ Manwl

For Further Information Contact/ Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Andrew Cole

Operational Manager / Rheolwr Gweithredol 01446 704618

www.valeofglamorgan.gov.uk