Chef Assistant (Caernarfon) 37.5 Hours

Location
Dinas Dinlle, Caernarfon
Salary
Competitive salary relevant to experience
Posted
22 Nov 2016
Closes
20 Dec 2016
Ref
Fish4Jobs
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Chef Assistant • Caernarfon Airport • 37.5 hours a week

We are looking for a Chef assistant to support in the running of our exciting new café enterprise at Caernarfon Airport.

This is an exciting opportunity to support our new café operation at Caernarfon Airport. You will be expected to support the Café Manager in the daily duties as part of a small catering team. You will have responsibility for menu planning, food storage, preparation, production, cooking and service.

You understand how to operate within deadlines and to required standards, ensuring customer satisfaction, and how to work within the operating budget using local nominated suppliers.

The role requires some manual handling, and the flexibility to work weekends and bank holidays on a variable rota.

For vacancy enquiries and applications, please visit our website or contact:

 

Recruitment

hr@walesairambulance.com  

0300 0152 999 (option 1)

Wales Air Ambulance. Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen, Llanelli. SA14 8LQ

We welcome applicants from all sectors of the community.

Registered charity number: 1083645

---

SWYDD WAG: Cynorthwy-ydd Cogydd • Maes Awyr Caernarfon

37.5 awr yr wythnos

Rydym angen cynorthwyydd er mwyn helpu cynnal ein caffi newydd cyffrous ym Maes Awyr Caernarfon.

Dyma gyfle cyffrous i gefnogi ein caffi newydd  ym Maes Awyr Caernarfon. Bydd disgwyl i chi gynorthwyo’r Rheolwr Caffi gyda’r tasgau dyddiol fel rhan o dîm arlwyo bach.  Byddwch yn gyfrifol am gynllunio’r fwydlen, storio bwyd, paratoi, creu, coginio a darparu’r gwasanaeth.

Byddwch yn ymwybodol  o sut i weithio o fewn terfynau amser a chydymffurfio gyda’r safonau angenrheidiol, gan sicrhau fod cwsmeriaid yn fodlon; byddwch hefyd yn medru gweithio o fewn cyllideb gan ddefnyddio cyflenwyr lleol penodol.

Mae angen codi a chludo nwyddau trwm fel rhan o’r rôl a’r hyblygrwydd i weithio dros y penwythnosau ac ar ŵyl y banc, a hynny fel rhan o rota amrywiol.  

Dyddiad cau: 14 Medi 2016

Am unrhyw gwestiynau am swyddi gwag neu am geisiadau, cysylltwch gyda: 

 

Y Tîm Recriwtio

0300 0152 999 (opsiwn 1)

hr@walesairambulance.com

Ambiwlans Awyr Cymru

 

Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate,

 

Dafen, Llanelli. SA14 8LQ

 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob un sector o’r gymuned
Elusen gofrestredig 1083645