Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant Cylchynol

Location
Llanisien, Caerdydd
Salary
£24,892 y flwyddyn (£25,951 ar dderbyn cadarnhad mewn swydd)
Posted
17 Nov 2016
Closes
08 Dec 2016
Ref
225087126-01
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn bodoli er mwyn helpu cymunedau yng Nghymru drwy hyrwyddo, datblygu a chynorthwyo clybiau gofal plant all-ysgol sydd o ansawdd, yn fforddiadwy ac yn hygyrch.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn awyddus i lenwi’r swydd ganlynol:

Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant Cylchynol, De-ddwyrain Cymru
Cyf: CBDO/11/16/SEW

  • £24,892 y flwyddyn (£25,951 ar dderbyn cadarnhad mewn swydd)
  • I weithio o swyddfa Llanisien, Caerdydd
  • 22.2 awr yr wythnos

Bydd deiliad y swydd yn ymweld â Chlybiau Gofal Plant All-ysgol ledled De-ddwyrain Cymru ac yn eu cynorthwyo. Bydd hefyd gweithio ar geisiadau am ariannu.

Am ddisgrifiad swydd a ffurflen gais, ewch i’n gwefan drwy y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Y llinell derfyn i geisiadau cyflawn fydd 1yp ar 08/12/2016.
Cynhelir
cyfweliadau ar 15/12/2016.

Mae cynigion o gyflogaeth yn amodol ar eirdaon boddhaol a gwiriad y GDG.

Rhif Elusen: 1093260
Rhif Cwmni: 4296436