Assistant Shop Manager BLUA42670

Location
Gwynedd
Salary
Salary £8,087.99 to £8,312.99 per annum
Posted
14 Nov 2016
Closes
12 Dec 2016
Ref
BLUA42670
Sectors
Retail, Sales
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Assistant Shop Manager BLUA42670

Porthmadog Shop

Salary £8,087.99 to £8,312.99 per annum

Permanent, 21 hours per week

Our client is the UK’s leading feline welfare charity. They now help around 200,000 cats and kittens through their network of over 250 volunteer-run branches and 32 adoption centres and homing centres.

As Assistant Shop Manager for their Porthmadog Charity shop, you will assist the Shop Manager in managing all shop activities and together, achieve set targets and maximise financial contribution to the charity.

They are looking for an individual who is highly self-motivated, positive and resilient and who has previous retail experience. A strong communicator with excellent organisational skills, you will have the ability to build and maintain positive working relationships with a variety of people and be able to work well on own initiative.

Candidates who have previous retail management experience are highly desirable, as are those who have previously worked in the charity retail sector.

Closing Date: 12th December 2016

Interview date: To be confirmed

Reference: OP1114

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Rheolwr Cynorthwyol ar y Siop

Siop Porthmadog

Cyflog £8,087.99 i £8,312.99 y flwyddyn

Parhaol, 21 awr yr wythnos

Ein cleient yw prif elusen lles cathod y Deyrnas Unedig. Rydym bellach yn helpu rhyw 200,000 o gathod a chathod bach trwy ein rhwydwaith o fwy na 250 o ganghennau sydd yng ngofal gwirfoddolwyr a'n 32 o ganolfannau mabwysiadu a chartrefu.

Yn Rheolwr Cynorthwyol ar ein Siop Elusen ym Porthmadog, byddwch yn cynorthwyo Rheolwr y Siop i gadw trefn ar holl weithgareddau'r siop ac, ar y cyd, yn cyflawni targedau penodol ac yn mwyafu'r cyfraniad ariannol i'r elusen.

Rydym ni'n chwilio am unigolyn sy'n llawn symbyliad, yn gadarnhaol ac yn gadarn, ac sydd â phrofiad blaenorol o fanwerthu. Byddwch yn gyfathrebwr cryf sydd â sgiliau trefnu rhagorol, a bydd gennych y gallu i feithrin a chynnal perthnasoedd gwaith cadarnhaol gydag amrywiaeth o bobl, a'r gallu i weithio'n dda ar eich menter eich hun.

Bydd ymgeiswyr sydd â phrofiad blaenorol o fanwerthu yn ddeniadol iawn, a hefyd rai sydd wedi gweithio yn y sector manwerthu elusennol o’r blaen.

Dyddiad Cau: 12/12/2016

Dyddiad Cyfweld: i'w gadarnhau

Cyfeirnod: OP1114

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.