Rheolwr Gweithrediadau TGCh

Location
Aberystwyth, Ceredigion
Salary
Band 5: £29,849 - £39,163
Posted
14 Nov 2016
Closes
30 Nov 2016
Ref
225084457-01
Sectors
IT, Public Sector
Contract Type
Permanent

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyflogaeth ac mae’n ceisio penodi staff brwdfrydig i weithio o fewn gwasanaethau’r Llyfrgell. Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol:

Rheolwr Gweithrediadau TGCh

  • Band 5: £29,849 - £39,163
  • 37 awr yr wythnos
  • Parhaol

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais, e-bost ag Uned Bersonél y Llyfrgell drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12 o’r gloch, 30 Tachwedd 2016
Dyddiad cyfweliadau: 8 Rhagfyr 2016