Aelodau

Location
Nghymru
Salary
Swyddi Di-Dâl
Posted
10 Nov 2016
Closes
08 Dec 2016
Ref
225073568-01
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Cyngor Celfyddydau Cymru

Aelodau

  • Tua 1.5 Diwrnod Y Mis
  • Swyddi Di-Dâl, Ond telir costau teithio a chynhaliaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am Aelodau sy’n frwd dros y celfyddydau yng Nghymru. Bydd y penodiadau yn cychwyn ym mis Ebrill 2017 a byddwch yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gyflawni ymrwymiadau polisi strategol Llywodraeth Cymru i hyrwyddo diwylliant amrywiol a chyfoethog a sector celfyddydol cynaliadwy, hyfyw ac arloesol mewn cyfnod o newid a her.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan trwy y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 8 Rhagfyr 2016.

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Ffoniwch 029 2082 5454

More jobs like this