DEBT/FINANCIAL INCLUSION ADVISER/CYNGHORYDD CYNHWYSIANT ARIANNOL/DYLEDION

Recruiter
Location
Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£22,526 per annum
Posted
18 Oct 2016
Closes
31 Oct 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

DEBT/FINANCIAL INCLUSION ADVISER

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL OFFICE

POST NO:  SC371

 

35 hours per week

£22,526 per annum

The post holder will work in partnership with the Bridgend Housing Solutions team, and will develop and deliver a high quality, independent debt/money advice service to promote financial inclusion within the county, with the aim of preventing homelessness/retaining existing accommodation.

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:  12pm 31 October 2016

INTERVIEW DATE: 10 November 2016

 

Shelter Cymru challenges discrimination in all areas of its work and employment practices.

Charity No 515902

 

CYNGHORYDD CYNHWYSIANT ARIANNOL/DYLEDION

SWYDDFA CYNGOR BWRDEISTREF SIROL

PEN-Y-BONT AR OGWR

RHIF Y SWYDD: SC371

 

35 awr yr wythnos

£22,526 y flwyddyn

Bydd deilydd y swydd yn gweithio mewn partneriaeth â thîm Atebion Tai Pen-y-bont ar Ogwr, a bydd yn datblygu a chyflwyno gwasanaeth cynghori annibynnol o ansawdd ar ddyledion/arian er mwyn hyrwyddo cynhwysiant ariannol yn y sir, gyda’r nod o atal digartrefedd/cadw llety presennol.

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 12pm 31 Hydref  2016

DYDDIAD Y CYFWELIAD: 10 Tachwedd 2016

 

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen 515902