HOMELESSNESS PREVENTION ADVISER/CYNGHORYDD ATAL DIGARTREFEDD

Recruiter
Location
Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£22,526 per annum
Posted
18 Oct 2016
Closes
31 Oct 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

HOMELESSNESS PREVENTION ADVISER

BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL OFFICE

POST NO:  SC372

35 hours per week

£22,526 per annum

The post holder will work in partnership with the Bridgend Housing Solutions team, providing independent housing advice to prevent homelessness, under the Housing (Wales) Act 2014

To apply, visit our website at www.sheltercymru.org.uk or telephone 01792 469400

CLOSING DATE:  12pm  31 October 2016

 

INTERVIEW DATE: 10 November 2016

Shelter Cymru challenges discrimination in all areas of its work and employment practices.

Charity No 515902

 

CYNGHORYDD ATAL DIGARTREFEDD

SWYDDFA CYNGOR BWRDEISTREF SIROL

PEN-Y-BONT AR OGWR

 

RHIF Y SWYDD:  SC372

 

35 awr yr wythnos

£22,526 y flwyddyn

Bydd deilydd y swydd yn gweithio mewn partneriaeth â thîm Atebion Tai Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddarparu cyngor annibynnol ar dai er mwyn atal digartrefedd, dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014

I wneud cais, ewch i’n gwefan yn www.sheltercymru.org.uk neu ffoniwch 01792 469400

DYDDIAD CAU: 12pm 31 Hydref  2016

 

DYDDIAD Y CYFWELIAD: 10 Tachwedd 2016

Mae Shelter Cymru yn herio gwahaniaethu yn ei holl feysydd gwaith ac arferion cyflogaeth.

Rhif Elusen 515902