Rheolwr Phrosiect a Rhaglennu

Location
Conwy
Salary
PS4 (40-43) £35,093 - £37,858
Posted
18 Oct 2016
Closes
10 Nov 2016
Ref
225063166-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Rheolwr Phrosiect a Rhaglennu

  • Cyflog: PS4 (40-43) £35,093 - £37,858
  • Lleoliad: Conwy

Bydd y Rheolwr Phrosiect a Rhaglennu yn gyfrifol am arwain ar reolaeth prosiect ar welliannau priffyrdd, uwchraddio a prif welliannau prosiectau ar gefnffyrdd ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swydd hwn.

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd gan y botwm "Gweithredu" ar y dudalen hon.

Dyddiad Cau: 10.00 yb, Dydd Iau, 10/11/2016.

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu a chwi drwy’r cyfeiriad e-bost a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich e-bost yn rheolaidd.