Swyddog Datblygu Mentrau Cymdeithasol

Recruiter
Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£21,699 pro rata
Posted
13 Oct 2016
Closes
10 Nov 2016
Ref
225059159-01
Contact
Dewi Roberts
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Mae GISDA wedi mabwysiadau model therapiwtig o weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth gyda anghenion cymhleth adwys, mae’n hanfodol i unrhyw ymgeisydd ymrwymo i’r dull yma o weithio. Mae rhannu’r weledigaeth ofod yn uchelgeisiol ag angerddol yn hanfodol i’w datblygiad a’i IIwyddiant.

Swyddog Datblygu Mentrau Cymdeithasol

Lleoliad: Caernarfon
Oriau: 22.5 yr wythnos
Cyflog: £21,699 pro rata
Cytundeb: I’w drafod

This is an advertisement for which fluency in Welsh and English is an essential requirement.

Am fwy o fanylion a phecyn cais e-bost â Dewi Roberts drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar waelod y dudalen hon.