Business Support Officer / Swyddog Cymorth Busnes

Location
Pontypridd, Rhondda Cynon Taf
Salary
£17,547 - £19,939 p.a. pro rata   
Posted
12 Oct 2016
Closes
27 Oct 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Business Support Officer / Swyddog Cymorth Busnes

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: V-CS-RAC003

Grade E/ Graddfa E, SCP 17 - 21  £17,547 - £19,939 p.a. pro rata   

Location/ Lleoliad: Tŷ Pennant/ Pontypridd      

Closing Date/ Dyddiad cau: 27.10.16 17.00

           

Further Information

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

18.5  hours per week

18.5 awr yr wythnos 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

To assist in  carrying out the business support functions associated with the Collaborative and in developing systems which promote a quality  and efficient service .

Cynorthwyo â chyflawni’r holl swyddogaethau cymorth busnes sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth a llunio systemau sy’n hyrwyddo gwasanaeth effeithlon ac o safon.

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Standard/ Safonol  

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Angela Harris 01443 490460 

www.valeofglamorgan.gov.uk