Business Support Manager / Rheolwr Cymorth Busnes

Location
Pontypridd, Rhondda Cynon Taf
Salary
£19,939 - £23,166 p.a.   
Posted
12 Oct 2016
Closes
27 Oct 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Business Support Manager / Rheolwr Cymorth Busnes

 Post Reference/ Cyfeirnod y swydd : V-CS-RAC002

 Grade F/ Graddfa F, SCP 21 - 26  £19,939 - £23,166 p.a.       

Location/ Lleoliad: Tŷ Pennant/ Pontypridd      

Closing Date/ Dyddiad cau : 27.10.16 17.00

Further Information

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

37 hours per week

37 awr yr wythnos 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

To assist the Regional Adoption Manager in the operational delivery of the Vale, Valleys and Cardiff Regional Adoption Collaborative ensuring effective and efficient service delivery.  To manage the business support functions ensuring the provision of efficient secretarial and administrative support to the Collaborative.

Cynorthwyo’r Rheolwr Mabwysiadu Rhanbarthol I ddarparu’r gwasanaeth Mabwysiadu yn y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd gan sicrhau y cynigir gwasanaeth effeithiol ac effeithlon.  Rheoli’r swyddogaethau cymorth busnes gan sicrhau y darperir cymorth ysgrifenyddol a gweinyddol effeithlon i’r gwasanaeth.

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Standard/ Safonol  

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Angela Harris 01443 490460

www.valeofglamorgan.gov.uk