Business Support Assistant / Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
£14,975 - £16,191 p.a.      
Posted
12 Oct 2016
Closes
27 Oct 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Business Support Assistant / Cynorthwy-ydd Cymorth Busnes

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: V-CS-RAC027

Grade C/ Graddfa C SCP 9 - 13  £14,975 - £16,191 p.a.           

Location/ Lleoliad: Tŷ Pennant/Pontypridd         

Closing Date/ Dyddiad cau: 27.10.16 17.00

         

Further Information

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

37 hours per week

37 awr yr wythnos 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

To assist in carrying out the business support functions associated with the Collaborative and in developing systems which promote a quality and efficient service.

Cynorthwyo â chyflawni’r holl swyddogaethau cymorth busnes sy’n gysylltiedig â’r Gwasanaeth a llunio systemau sy’n hyrwyddo gwasanaeth effeithlon ac o safon. 

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Standard/ Safonol  

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Angela Harris 01443 490460 

www.valeofglamorgan.gov.uk