Temporary Collection Assistant/Cynorthwy-ydd Casgliad Dros Dro

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£17,172.57 - £21,168.94 per annum
Posted
10 Oct 2016
Closes
24 Oct 2016
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Temporary Collection Assistant

Location:  National Museum Cardiff

Grade C £17,172.57 - £21,168.94 per annum

(based on the full-time equivalent salary of £18,153.86- £22,378.59)

 

 

35 hours per week

Fixed Term 5 Months

To apply, please click the apply button.

Closing date: 24 October 2016

National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community

 

 

Cynorthwy-ydd Casgliad Dros Dro

Lleoliad:  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gradd C £17,172.57 - £21,168.94 y flwyddyn (yn seiliedig ar gyflog amser llawn cyfwerth o £18,153.86- £22,378.59)

 

35 awr yr wythnos

Cyfnod Penodol 5 Mis

I ymgeisio, ewch i https://amgueddfa.cymru/swyddi/

Dyddiad cau: 24 Hydref 2016

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymdeithas.