Training & Development Co-ordinator

Recruiter
Hafal
Location
Swansea
Salary
£26,818 - £28,425
Posted
06 Oct 2016
Closes
20 Oct 2016
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Time To Change Wales is the first all Wales, comprehensive campaign to challenge the stigma and discrimination faced by people with mental health problems and their families.

The campaign is run by a partnership of three leading mental health charities: Gofal, Hafal and Mind Cymru, and funded for three years by The Big Lottery Fund, Comic Relief and Welsh Government.

Training & Development Co-ordinator
£26,818 - £28,425

Pro rata • 22.5 hours • Swansea

To lead delivery of Time to Change Wales' training by recruiting and training service-user trainers and supporting their delivery of antidiscrimination training events across 

Wales for both the adult and young people campaigns.

Closing date: 9am 20/10/16 • Interviews: 1/11/16

For a recruitment pack go to www.hafal.org/vacancies
Hafal is committed to equal opportunities.
Registered Charity Number: 1093747.

Amser i Newid Cymru yw ymgyrch gynhwysfawr gyntaf
Cymru gyfan i herio'r stigma a'r gwahaniaethu y mae pobl ag
phroblemau iechyd meddwl a'u teuluoedd yn eu hwynebu.
Mae partneriaeth o dair elusen iechyd meddwl flaenllaw
yn cynnal yr ymgyrch: Gofal, Hafal a Mind Cymru, ac mae'n
cael ei hariannu am dair blynnedd gan y Gronfa Loteri Fawr,
Comic Relief a Llywodraeth Cymru.

Cydlynydd Hyfforddi a Datblygu
£26,818 - £28,425 Pro rata • 22.5 awr • Abertawe
I arwain yr hyfforddiant sydd i'w ddarparu gan Amser i Newid
Cymru drwy recriwtio a hyfforddi hyfforddwyr defnyddwyr
gwasanaeth a'u cefnogi i gynnal digwyddiadau hyfforddi
gwrthwahaniaethu ar draws Cymru, fel rhan o'r ymgyrchoedd i
oedolion a phobl ifanc.
Dyddiad Cau: 9yb 20/10/16 • Cyfweliadau: 1/11/16

I gael pecyn recriwtio ewch i www.hafal.org/vacancies
Mae Hafal wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.
Elusen Gofrestredig Rhif: 1093747.