Swyddog Archwilio, Ansawdd a Fframweithiau

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
S2 (25 - 28) £22,434 - £24,717
Posted
03 Oct 2016
Closes
20 Oct 2016
Ref
225050528-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Archwilio, Ansawdd a Fframweithiau

  • Cyflog: S2 (25 - 28) £22,434 - £24,717
  • Lleoliad: Bangor

Ymgymryd â Systemau, Archwiliadau Ariannol a gweithdrefnol dros ystod gweithgareddau’r Asiantaeth. Cynorthwyo gyda phob agwedd o weinyddu fframweithiau cadwyn gyflenwi sector preifat yr Asiantaeth, rheoli a datblygu ymhellach system achrededig rheoli Ansawdd a Pherfformiad yr Asiantaeth.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swydd hyn.

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd gan y botwm “Gweithredu” ar y dudalen hon.

Dyddiad Cau: 10.00 am, Dydd Iau, 20 Hydref 2016.

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-Bost a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-Bost yn rheolaidd.