Associate Lecturer Services Assistant

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£18,940 to £21,220
Posted
29 Sep 2016
Closes
20 Oct 2016
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Associate Lecturer Services Assistant

The Open University in Wales

£18,940 to £21,220, Ref: 12827

Based in Cardiff

Temporary Contract until 31 July 2017

We are looking to recruit a dynamic, self-motivated and innovative individual to the post of Associate Lecturer Services Assistant. You will provide administrative support to members of the Open University’s academic/administrative staff on a team basis with other Assistants both in Cardiff and across the UK. You will be responsible for dealing with general queries from Associate Lecturers and students, providing information and advice, whilst supporting the Staff Tutors of several faculties. You will also provide support for Associate Lecturer staff development events and conferences.

You will have relevant work experience within a large complex organisation and a good standard of general education possessing a minimum qualification of GCSE/GCE O level grade ‘C’ (or equivalent e.g. NVQ level 2, BTEC) in a range of subjects including English and Mathematics. You will be pro-active, flexible and helpful team player, with strong organisational and communication skills and be highly IT literate with proven competence in the use of Microsoft Office and other databases.

For detailed information and how to apply go to please click the apply button or email the Recruitment Co-ordinator at Wales-Recruitment@open.ac.uk quoting the relevant reference number.

Closing date: 12 noon 20 October 2016

Interview date: w/c 7 November 2016

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community

Cynorthwyydd Gwasanaethau Darlithwyr Cyswllt

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£18,940 i £21,220, Cyf: 12827

Lleolir yng Nghaerdydd

Contract dros dro tan 31 Gorffennaf 2017

Rydym yn chwilio am unigolyn dynamig, hunan-gymhellol ac arloesol i lenwi swydd Cynorthwyydd Cyfadran Darlithwyr Cyswllt. Byddwch yn darparu cymorth gweinyddol i aelodau o staff academaidd/gweinyddol y Brifysgol Agored fel rhan o dîm gyda Chynorthwywyr eraill yng Nghaerdydd a ledled y DU. Byddwch yn gyfrifol am ymdrin ag ymholiadau cyffredinol gan fyfyrwyr a Darlithwyr Cyswllt, yn darparu gwybodaeth a chyngor wrth gynorthwyo Tiwtoriaid Staff sawl cyfadran. Byddwch hefyd yn cynorthwyo digwyddiadau datblygu staff Darlithwyr Cyswllt a chynadleddau.

Bydd gennych brofiad gwaith perthnasol mewn sefydliad mawr a chymhleth ynghyd â safon dda o addysg gyffredinol gan gynnwys o leiaf TGAU/TAG lefel O gradd 'C' (neu gyfwerth e.e. NVQ lefel 2, BTEC) mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Byddwch yn unigolyn rhagweithiol a hyblyg sy'n gweithio'n dda mewn tîm, gyda sgiliau trefnu a chyfathrebu cadarn a sgiliau TG gwych, ynghyd â phrofiad o ddefnyddio Microsoft Office a chronfeydd data eraill.

Am wybodaeth fanwl a gwybodaeth am sut i wneud cais ewch i http://www3.open.ac.uk/employment, neu anfonwch e-bost at y Cydlynydd  Recriwtio yn SS-STS-Recruitment@open.ac.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod perthnasol.

Dyddiad cau: Hanner dydd, 20 Hydref 2016

Dyddiad y cyfweliad: wythnos yn dechrau 7 Tachwedd 2016

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned