Senior ICT Officer

Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
£23,166 - £27,394 p.a.      
Posted
14 Sep 2016
Closes
29 Oct 2016
Sectors
IT
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Senior ICT Officer (Application Support) / Uwch Swyddog TGCh (Cymorth Cymhwysiadau)

Post Reference/ Cyfeirnod y swydd: W-IT-AS093

Graddfa / Grade G, SCP 26 - 31  £23,166 - £27,394 p.a.                   

Location/ Lleoliad: Civic Office/ Y Swyddfa Ddinesig      

Closing Date/ Dyddiad cau: 29.09.16 17:00

 

Further Information

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

5 days / 37 hours per week

5 diwrnod / 37 awr yr wythnos 

Brief Description of Post/ Disgrifiad byr o’r swydd

This is a rare and exciting opportunity for you to join our team of Application and Database Support professionals. Demand for our services is very high within the Council so your challenges will be varied, interesting and ultimately satisfying. This is a technical position for a team player who wishes to provide additional resilience and capacity to a well-established and regarded team who are recognised for their innovation, professionalism and quality of work.

Mae hwn yn gyfle prin a chyffrous i chi ymuno â’n tîm o bobl broffesiynol yn yr adran Cymorth Cymwysiadau a Chronfeydd Data. Mae galw am ein gwasanaethau yn uchel iawn o fewn y Cyngor, felly bydd eich heriau’n amrywiol, yn ddiddorol ac y foddhaol yn y pen draw. Mae hon yn swydd dechnegol ar gyfer chwaraewr tîm sy’n dymuno darparu gwydnwch a chapasiti ychwanegol i dîm hirsefydlog sydd ag enw da, sy’n cael eu cydnabod am eu harloesedd, eu proffesiynoldeb ac ansawdd eu gwaith. 

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

None/ Dim  

For Further Information Contact/ Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Curtis Allen 01446 700111

           

www.valeofglamorgan.gov.uk

More jobs like this