Independent Co-opted Members

Location
South Wales
Salary
Allowance
Posted
08 Jul 2024
Closes
09 Aug 2024
Ref
226433110
Sectors
Public Sector
Contract Type
Contract

Advertisement for two Independent Co-opted Members of the South Wales Police and Crime Panel

The South Wales Police and Crime Panel is looking for two committed and enthusiastic individuals to join the Panel as Independent Co-opted Members from November 2024 for a four-year term. 

For an application pack or for more information please visit click apply and search for “South Wales Police and Crime Panel”.  Alternatively contact Simon Jones at simon.jones@merthyr.gov.uk at Merthyr Tydfil County Borough Council, Civic Centre, Castle Street, Merthyr Tydfil CF47 8AN – tel: 01685 725000.

The deadline for applications is 5pm on Friday 9th August 2024. It is anticipated that interviews will be conducted during week commencing 2nd   September, in Merthyr Tydfil

Hysbyseb am ddau Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a  Throsedd De Cymru

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru yn chwilio am unigolion ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelodau Cyfetholedig Annibynnol i fis Tachwedd 2024 am gyfnod o bedair blynedd. 

Am becyn ymgeisio neu am ragor o wybodaeth ewch i http://www.merthyr.gov.uk  a chwiliwch am “South Wales Police and Crime Panel” neu cysylltwch â Simon Jones ar simon.jones@merthyr.gov.uk yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Canolfan Ddinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN – tel: 01685 725000.

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 5yp dydd Gwener 9fed Awst 2024. Rhagwelir y bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 2il Medi ym Merthyr Tudful.

More searches like this