Programme Area Manager - Engineering

Location
Rhyl, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
£57,050 - £60,168  per annum / y flwyddyn 
Posted
27 Nov 2023
Closes
13 Dec 2023
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Programme Area Manager - Engineering  / Rheolwr Maes Rhaglen - Peirianneg

Post Ref:  CL/135/23

Salary:  £57,050 - £60,168  per annum / y flwyddyn 

Location: Rhyl (LL18 2HG)

Closing date: 13.12.2023 @ 12:00 pm

The Grŵp are looking to appoint a proactive Manager to join a forward thinking department, looking to build on its learner success and employment focused curriculum.  The individual must show a commitment to create a positive learning environment through innovative learning methods and ILT, yet be familiar with proven teaching styles, and possess a professional approach to support a team driven Engineering department.

The Programme Area Manager for Engineering will have a passion for engineering and the ability to lead on; high quality, excellence, staff development and learner centered success.  The Manager will also take pride in creating an enjoyable and inclusive learning experience, whatever a learner’s background or needs.

Mae'r Grŵp yn awyddus i benodi Rheolwr rhagweithiol i ymuno ag adran flaengar sy'n gobeithio sicrhau rhagor o lwyddiant i'w dysgwyr a chynyddu'r pwyslais ar gyflogaeth yn y cwricwlwm.   Rhaid i'r unigolyn ddangos ymroddiad i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol drwy ddefnyddio TGCh a dulliau addysgu arloesol gan fod yn gyfarwydd hefyd â dulliau addysgu profedig. Rhaid wrth broffesiynoldeb wrth fynd ati i gefnogi adran Beirianneg a yrrir gan waith tîm.

Bydd gan Reolwr y Maes Rhaglen Peirianneg frwdfrydedd dros Beirianneg a'r gallu i arwain ar: ansawdd uchel, rhagoriaeth, datblygiad staff a llwyddiant sy'n canolbwyntio ar y dysgwyr. Yn ogystal, bydd y Rheolwr hefyd yn ymfalchïo mewn creu profiadau dysgu pleserus a chynhwysol, beth bynnag fo cefndir neu anghenion y dysgwyr.

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i  / for further information on the above post, please go to:  www.gllm.ac.uk/jobs