Lecturer in English Language and Literature (A Level)

5 days left

Location
Pwllheli, Gwynedd
Salary
£29,161.56 - £45,077.12 y flwyddyn per annum / y flwyddyn
Posted
20 Nov 2023
Closes
04 Dec 2023
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Lecturer in English Language and Literature (A Level) / Darlithydd Saesneg Iaith a Llenyddiaeth (Lefel A)

Post Ref:  CMD/129/23
Salary:  £29,161.56 - £45,077.12 y flwyddyn per annum / y flwyddyn
Location: Pwllheli (LL53 5ED)
Closing date: 04/12/2023 @ 12:00 pm

Job Purpose - To provide high quality teaching, to create effective opportunities for learning and to enable all learners to achieve to the best of their ability.

Our Sixth Form centre in Pwllheli offers the highest quality education with results higher than national comparators on an annual basis. Our colleges are part of the Welsh Government's Star Network scheme, designed to support those most able to realise their full academic potential and gain a place at top universities.

The successful candidate will be expected to be teaching at the Dolgellau campus on Mondays and Wednesdays, and the Pwllheli campus on Tuesdays, Thursdays and Fridays. As part of your teaching timetable, there may be responsibilities to teach some of the Welsh Baccalaureate qualification and / or GCSE English.

Pwrpas y swydd - Addysgu i safon uchel, creu cyfleoedd dysgu effeithiol a galluogi'r holl ddysgwyr i gyflawni hyd eithaf eu gallu.
Mae ein canolfan Chweched Dosbarth ym Mwllheli yn cynnig addysg o’r safon uchaf gyda chanlyniadau yn uwch na cymaryddion cenedlaethol yn flynyddol. Mae ein colegau'n rhan o gynllun Rhwydwaith Seren Llywodraeth Cymru, â gynlluniwyd i gefnogi'r rhai mwyaf galluog i wireddu eu potensial academaidd yn llawn ac i gael lle yn y prifysgolion gorau.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddianus fod yn addysgu ar gampws Dolgellau ar ddydd Llun a Mercher, a champws Pwllheli ar ddydd Mawrth, Iau a Gwener. Fel rhan o’r amserlen, mae’n bosib y bydd cyfrifoldebau i addysgu rhywfaint ar y cymhwyster Bagloriaeth Cymru a / neu TGAU Saesneg.

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i  / for further information on the above post, please go to:  www.gllm.ac.uk/jobs

More searches like this