Part Time Student Advisor / Cynghorwr Myfyrwyr Rhan Amser

2 days left

Location
Llangefni, Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
£16,448.39 - £19,324.10 y flwyddyn per annum / y flwyddyn
Posted
20 Nov 2023
Closes
01 Dec 2023
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Part Time Student Advisor / Cynghorwr Myfyrwyr Rhan Amser

Post Ref:  AS/127/23

Salary: £16,448.39 - £19,324.10 y flwyddyn per annum / y flwyddyn

Location: LLangefni (LL77 7HY)

Closing date: 01/12/2023 @ 12:00 pm

Pwrpas y swydd-

Darparu gwasanaeth cynghori a chefnogi effeithiol, effeithlon a chyfeillgar i ddarpar fyfyrwyr a dysgwyr sy'n astudio yng Ngholeg Menai.  Bydd y dyletswyddau'n cynnwys gweithio wrth ddesg gymorth gan gynorthwyo dysgwyr sydd mewn perygl o ymddieithrio, darparu cymorth a'u cyfeirio fel y bo briodol, darparu gwybodaeth ac arweiniad ar amrediad o ddarpariaethau a gwasanaethau ariannol i fyfyrwyr, gweinyddu cronfeydd cyllid myfyrwyr, derbyn a chofnodi ceisiadau gan fyfyrwyr am wasanaethau ariannol, mewnbynnu a chadw cofnodion o ddata.

Byddwch yn gallu dangos bod gennych brofiad o weithio mewn swydd sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid a bydd arnoch angen sgiliau TG da.  Mae'n hanfodol fod gennych sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid a chyfathrebu o'r radd flaenaf.  Mae'r gallu i fod yn hyblyg a gweithio mewn amgylchedd deinamig yn hanfodol.

Job Purpose

To provide an effective, efficient and friendly student support service to prospective students and learners studying at Coleg Menai.  Duties will include providing a help-desk facility, providing support to learners at risk of disengaging through providing support and referring as appropriate, providing information and guidance on a range of student financial support products and services, administering student finance funds, receiving and recording applications for student financial services, inputting and maintaining data records.

You will be able to demonstrate experience in a customer focussed role and will need a good level of IT skills.  A high level of customer services and communication skills is essential.  The ability to be flexible and work within a dynamic environment is essential.

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i  / for further information on the above post, please go to:  www.gllm.ac.uk/jobs

More searches like this