Practical Skills Supervisor - Plastering / Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol - Plastro

Location
Dolgellau, Gwynedd
Salary
£26,539.65 - £28,316.61 per annum / y flwyddyn
Posted
13 Oct 2023
Closes
27 Nov 2023
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Job title: Practical Skills Supervisor - Plastering / Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol - Plastro

Post Ref:  CMD/070/23 Salary: £26,539.65 - £28,316.61 per annum / y flwyddyn

Location: Dolgellau (LL40 2SW)

Closing date: 27/10/2023 @ 12:00 pm  

The Grŵp are seeking to appoint a Practical Skills Supervisor in Plastering on a full time basis for 40 weeks per year on our Dolgellau Campus.  Under the general guidance of lecturing staff the Practical Skills Supervisor will deliver practical sessions to groups of learners within a practical workshop and will provide support to lecturers by monitoring and assessing learner progress, providing guidance and support where required. Typically the Full time Practical Skills Supervisor will be timetabled for up to 1000 hours in each academic year for direct contact with learners and with a minimum of 500 hours per annum of class supervision in a practical workshop setting.  

Mae'r Grŵp yn dymuno penodi Goruchwyliwr Sgiliau Ymarferol mewn Plastro yn llawn amser am 40 wythnos y flwyddyn ar ein Campws yn Nolgellau. O dan arweiniad cyffredinol staff darlithio bydd y Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol yn cyflwyno sesiynau ymarferol i grwpiau o ddysgwyr o fewn gweithdy ymarferol a bydd yn darparu cefnogaeth i ddarlithwyr trwy fonitro ac asesu cynnydd dysgwyr, gan ddarparu arweiniad a chefnogaeth lle bo angen. Yn nodweddiadol, bydd y Goruchwylydd Sgiliau Ymarferol Llawn Amser yn cael ei amserlennu am hyd at 1000 o oriau ym mhob blwyddyn academaidd ar gyfer cyswllt uniongyrchol â dysgwyr a chydag isafswm o 500 awr y flwyddyn o oruchwyliaeth dosbarth mewn lleoliad gweithdy ymarferol.

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i  / for further information on the above post, please go to:  www.gllm.ac.uk/jobs  

To apply for the vacancy please re-direct all applicants to our web site www.gllm.ac.uk/jobs            

More searches like this