Study Skills Facilitator / Hwylusydd Sgiliau Astudio

Location
Llangefni, Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
£10,618.82 - £11,557.03 per annum / y flwyddyn
Posted
13 Oct 2023
Closes
25 Nov 2023
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Job title: Study Skills Facilitator / Hwylusydd Sgiliau Astudio

Post Ref:  AS/061/23

Salary: £10,618.82 - £11,557.03 per annum / y flwyddyn

Location: Llangefni (LL77 7HY)

Closing date: 25/10/2023 @ 12:00 pm  

The Grŵp are seeking to appoint a Study Skills Facilitator for 19.5 hours per week for 38 weeks per year on our Llangefni site.  The Successful applicant will work as a member of the ALN Team to provide comprehensive study skills support to learners.  Dependent on learner need, the service will be provided either by means of group work or on an individual basis. Support may be facilitated during drop in sessions in the Study Centre and / or to learners in a scheduled session.  

Mae'r Grŵp yn dymuno penodi Hwylusydd Sgiliau Astudio am 19.5 awr yr wythnos am 38 wythnos y flwyddyn ar ein campws yn Llangefni. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel aelod o’r Tîm ADY i ddarparu cymorth sgiliau astudio cynhwysfawr i ddysgwyr. Yn dibynnu ar angen y dysgwr, bydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu naill ai trwy waith grŵp neu ar sail unigol. Gellir hwyluso cymorth yn ystod sesiynau galw heibio yn y Ganolfan Astudio a/neu i ddysgwyr mewn sesiwn wedi’i hamserlennu.  

I gael gwybodaeth bellach am y swydd uchod ewch i  / for further information on the above post, please go to:  www.gllm.ac.uk/jobs

To apply for the vacancy please re-direct all applicants to our web site www.gllm.ac.uk/jobs  

More searches like this