Swyddog Cyswllt Cymunedol / Community Involvement Officer

Location
Bangor, Gwynedd (GB)
Salary
£23,379 - £25,641 per annum
Posted
05 Aug 2022
Closes
25 Aug 2022
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

£23,379 - £25,641 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Bangor ac o gartref/ Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn chwarae rhan annatod wrth weithredu ein rhaglen cyfranogiad cwsmeriaid ac ymgysylltu â’r gymuned, tra’n cefnogi’r tîm Cymunedau a Phartneriaeth i gyflawni amrywiol brosiectau, cynlluniau a gweithgareddau. 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: 12pm 25/08/22

 

 

£23,379 - £25,641 per annum / 37 hrs a week / Bangor and from home / Permanent

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We’re not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You’ll play an integral role in implementing our customer participation and community engagement programme, whilst supporting the Communities and Partnership Team with the delivery of various projects, schemes and activities.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: 12pm 25/08/22