Prentis Trydanol / Electrical Apprentices

Location
North Wales
Salary
Minimum Wage
Posted
01 Aug 2022
Closes
25 Aug 2022
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Rydym yn chwilio am fwy o brentisiaid i ymuno â’n Tîm Trwsio.

Telerau ac Amodau

  • Cyflog yn cydymffurfio â cyfradd isafswm cenedlaethol

  • 40 awr yr wythnos, 08:00-16:30 dydd Llun i ddydd Gwener

  • 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn

  • Cytundeb dros dro hyd at 2 flynedd

  • Lleoli yng Ngogledd Cymru

Rydym yn annog ceisiadau gan ferched, tenantiaid a grwpiau lleiafrifol sydd at hyn o bryd yn cael eu tan-gynrychioli yn ein gwelthlu.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg, ac eich bod yn gweithio tuagat NVQ yn hanfodol ar gyfer y swyddi yma.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 25/08/2022

 

 

We are looking for more apprentices to join our Trwsio Team.

Terms and Conditions

  • Salary conforms to national minimum wage

  • 40 hours a week, 08:00-16:30 Monday to Friday

  • 25 days holidays a year

  • Temporary contract up to 2 years

  • Located in North Wales

We encourage applications from women, tenants and minority groups that are under-represented in our work force.

The ability to communicate in Welsh and English, and that you’re working towards an NVQ is essential for these roles.

For more information, please see our website, www.adra.co.uk

Closing date: Midday 25/08/2022